Een ontroerend mooie verzameling van merken en bedrijven. Enerzijds een bonte verzameling. Klein en groot. Fast movers, duurzaam, dienstverleners of non-profit. Anderzijds een coherente verzameling.

Want wat al deze klanten bindt, is dat ze met ons een duurzame relatie zijn aangegaan, soms al bijna 20 jaar geleden. Geen van deze bedrijven vroeg ons om te consolideren. Het zijn allemaal challengers die vastgeroeste patronen en situaties in beweging willen krijgen.